95237

Merkezi Isıtma Sistemleri

Resim

Merkezi Isıtma Sistemleri

Merkezi sistemler, kullanım yerine göre yer tipi ve duvar tipi, teknolojisine göre yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak ikiye ayrılırlar . Popülaritesi son 10 yılda ciddi anlamda artan yoğuşmalı sistemler, yanma sonucu oluşan atık gazların içerisinde bulunan su buharının enerjisini özel dizayn edilen ısı eşanjörü vasıtası ile kapalı devre suyuna aktararak verimliliğin artmasını sağlarlar . Kaskad sistemler ise, yüksek kapasitede ihtiyaçlara cevap verebilmek için birden fazla kazanın paralel çalıştırılması ile oluşturulmuş sistemlerdir.

X